Erik is weer terug uit Malawi

Het is al bijna zes jaar geleden dat onze stichting ‘Beter Malawi’ werd opgericht. Jaarlijks gaat één van de bestuursleden erheen om te kijken hoe onze projecten er voor staan en dit jaar was het mijn beurt. Malawi wordt ook wel ‘the warm heart of Afrika’ genoemd en het voelde dan ook weer als thuiskomen. Natuurlijk gaan wij er niet heen voor de gezelligheid dus heb ik mij snel gericht op de belangrijkste projecten.

 

Enerzijds helpen wij hen met hun korte termijn problemen waarbij voldoende voedsel met stip op 1 staat. Van de 26 boeren die onze methode volgen voor een andere manier van mais verbouwen heb ik er 6 individueel bezocht en heb ik enkele besprekingen met de hele groep gehad over hoe het seizoen verlopen was en wat er beter kan. We doen dit voor het tweede jaar en de oogst was nu aanzienlijk hoger dan bij de boeren die deze methode niet volgen. We praten dan echt over honderden kilo’s mais per boer meer dus dat zet echt zoden aan de dijk. Het komende seizoen zullen er volgens hen veel meer aanvragen komen om met dit programma mee te mogen doen.

 

Anderzijds richten wij ons op hun lange termijn problemen waarbij een zeer laag opleidings nivo hun ontwikkeling in de weg staat. In dat kader heb ik de twee primary schools (lagere scholen) bezocht om met de leiding en onderwijzers te praten over hun uitdagingen. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is zeer hoog doordat alle vakken van groep 5 tot en met 8 in het Engels worden gegeven maar het grootste gedeelte onvoldoende tot geen Engels verstaat of spreekt. Verbeteringen in het taalonderwijs zijn dan ook zeer noodzakelijk. International School Eindhoven helpt ons hierbij. Daarnaast is er geen aandacht voor het individu omdat de docent zijn/haar handen vol heeft aan de 70 tot 130 kinderen per klas. Extra klaslokalen zijn dan ook zeer welkom maar ook kostbaar. Wij zijn samen met Stichting Wilde Ganzen wederom bezig met de bouw van nieuwe lokalen maar konden niet beginnen omdat we nog een gat in de begroting hebben van €4.000,-. Ook met de secundary school (voortgezet onderwijs) hebben we gesproken over ondersteuning. In tegenstelling tot de lagere school is deze school niet gratis. Studenten moeten jaarlijks een schoolfee betalen van €60,- en dat is voor de meeste mensen niet op te brengen. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar sponsoren die een kind willen adopteren voor €5,- per maand.

 

Naast al het voornoemde zijn er nog kleinere projecten om onder andere de gehandicapten, de HIV vrouwen en de kleuterscholen te ondersteunen. We zijn heel trots op wat we al bereikt hebben maar beseffen dat gedragsveranderingen door het verschil in cultuur heel langzaam gaan. Ons doel om hen in staat te stellen om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen ligt nog ver weg maar wij blijven geduldig en met veel energie werken aan een beter Malawi.

 

Als je ons wilt ondersteunen of meer informatie wilt over de stichting kun je dat vinden op www.betermalawi.nl of bellen met Erik van Happen 0616133938.