Over Malawi

Geografie

Malawi is een land in het zuidoosten van Afrika en heeft een oppervlakte van 118484 km2. Het land is grenzend aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi is de huidige naam voor het voormalige Britse protectoraat Nyasaland. Nyasa is de oude benaming voor het Malawimeer. Dit meer bepaalt een groot deel van de grenzen, namelijk driekwart van de oostelijke grens. Het Malawimeer, oftewel Lake Malawi, is 587 kilometer lang en 52 kilometer breed. Het beslaat ongeveer één vijfde deel van het land. De hoofdstad van Malawi is Lilongwe. Malawi kent twee officieële talen: Engels en Chichewa.

Malawi,,Africa,,Circa,September,2017:,A,Group,Of,Colorfully,Dressed

Economie

Malawi is een van de armste landen ter wereld. Er zijn enkele aspecten wat de situatie economische situatie ernstig maken:

 1. Afwezigheid van delfstoffen: Malawi heeft beperkte natuurlijke hulpbronnen, zoals mineralen of olie, wat de diversificatie van de economie bemoeilijkt.
 2. Ontbreken van een zeehaven: Malawi is een land dat geen toegang heeft tot de zee, wat de import en export belemmert en de kosten van handel verhoogt.
 3. Laag opleidingsniveau: Het land kampt met een laag opleidingsniveau, wat de ontwikkeling van vaardigheden en de arbeidsproductiviteit beïnvloedt.
 4. Traditionele focus op gewassen zoals thee en tabak: De economie is traditioneel gericht op de verbouw van gewassen zoals thee en tabak op plantages, wat de afhankelijkheid van deze sector benadrukt.
 5. Aids-epidemie: Malawi is zwaar getroffen door de aidsepidemie, wat heeft geleid tot het overlijden van een aanzienlijk deel van de productieve bevolking, wat een uitdaging vormt voor economische groei.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen in Malawi:

 1. Toerisme: Malawi begint vooruitgang te boeken als toeristische bestemming, vanwege zijn prachtige landschappen, nationale parken en het Malawimeer.
 2. Aidspreventie en -zorg: Er zijn stappen gezet in de distributie van aidsremmende middelen en zorg, wat de gezondheidssituatie van de bevolking verbetert.
 3. Duurzame ontwikkeling: Hulpverleners en vrijwilligersorganisaties, waaronder onze organisatie, richten zich steeds meer op duurzame hulpprogramma’s om de algehele ontwikkeling van Malawi te ondersteunen.

Ondanks de uitdagingen werken Malawi en zijn partners hard om de economische en sociale situatie in het land te verbeteren.

Onderwijs

In Malawi wordt het kleuteronderwijs niet gesteund door de regering. In het land zie je echter wel kleuterscholen. Deze zijn vrijwillend opgezet door de bewoners van een community. De leraren zijn vrijwilligers. Als deze niet in een omgeving zit, zie je vaak de kleuters rondom het huis hangen of mee gaan naar het land. Daarna is het basisonderwijs (Primairy School), dit onderwijs is niet verplicht in Malawi. Dit onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Hier volgen de leerlingen net als in Nederland klas 1 tot en met groep 8. Indien zij hun examen hebben gehaald mogen zij naar de middelbare school (Secondairy School). Dit is echter wel tegen betaling. Vaak zien wij dat gezinnen hier geen geld voor hebben en het onderwijs voor de kinderen stopt. Om meer hier over te lezen en te helpen, zie onze School fees project.

Klimaat

Malawi heeft een (sub)tropisch klimaat. De regentijd valt tussen november en april. Dan regent het ongeveer evenveel als in Nederland in een heel jaar. Aan het begin van de droge tijd is het erg warm. In oktober is de gemiddelde temperatuur 33 graden Celsius. Juli is de koudste maand met een gemiddelde temperatuur van 21 graden Celsius. In de maanden buiten het regenseizoen (mei tot november) regent het vrijwel niet.

Kengetallen Malawi

 • De oppervlakte van Malawi is ongeveer 118.484 vierkante kilometer, wat vergelijkbaar is met de grootte van Bulgarije.
 • De gemiddelde levensverwachting is gestegen tot ongeveer 72.7 jaar in 2023.
 • Op de Human Development Index (2021) van de Verenigde Naties staat Malawi op de 169e plaats van de 191 landen (Nederland op de 11e plaats). Ongeveer 72% van de bevolking leeft in 2024 nog steeds onder de armoedegrens.
 • Landbouw blijft de kern van de economie, waarbij ongeveer 80% van de bevolking afhankelijk is voor hun levensonderhoud. De bijdrage van landbouw, visserij en bosbouw aan het BBP is ongeveer 30%.
 • Het aantal inwoners van Malawi is gegroeid en ligt in 2024 rond de 21.24 miljoen.
 • Het Bruto Binnenlands Product (BBP) per hoofd van de bevolking volgens het IMF (2023) bedraagt ongeveer € 534,- per jaar. (Nederland staat op de 4e plaats in Europa met € 53.200,-).
 • Op de Corruption Perceptions Index (2020) van Transparency International staat Malawi op de 117e plaats van de 180 landen (Nederland op de 7e plaats).
Scroll naar boven