ANBI

Sinds 2012 is Stichting Beter Malawi een ANBI geregistreerde organisatie en zijn wij verplicht om onderstaande informatie publiekelijk te delen.

Stichting Beter Malawi

Fiscaal Nummer: 8519 44 449
Kamer van Koophandel: 56016743

Statutaire Doelstelling

Doel Stichting Beter Malawi: “Kennis en middelen bundelen en inzetten zodat Malawianen beter in staat zijn om zelf de kwaliteit van hun leven te verbeteren.”

Financiën

Ontdek hieronder onze onze balans en exploitatiekosten, en krijg inzicht in hoe we onze middelen effectief inzetten om positieve impact te creëren. Samen met jou, onze supporters en partners, streven we ernaar een verschil te maken!

5 Jaren Plan beleidsplan

In ons vijfjaren beleidsplan worden onze projecten en doelstellingen gedetailleerd beschreven, samen met onze operationele aanpak en werkwijze.

Algemeen beleid

Het algemene beleid van Beter Malawi is:
– Een focus op het creëren en versterken van een middenklasse in Malawi.
– Een specifieke focus op informatie- en communicatietechnologie (ICT) en onderwijs.
– Een 
maximale betrokkenheid van lokale gemeenschappen en het gebruik van lokale kennis en expertise.
– Het waarborgen van gelijke kansen voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, leeftijd, etniciteit of andere kenmerken.
– Streven naar dat al haar initiatieven op de lange termijn zelfstandig kunnen voortbestaan zonder langdurige externe financiële ondersteuning.

Winkelwagen
Scroll naar boven